صندلی اپن لگنی

 

ما بعنوان تولید کننده عنوان مبلمان و دکوراسیون داخلی ، تولیدی صندلی اپن نیز هستیم یکی از پرفروشترین این مدل  میبا شد که در رنگهای مختلف بنابر سفارش صندلی اپن برای آشپزخانه شما و صندلی جزیرهقابل عرضه است