صندلی کانتر جک دار

 

ما بعنوان تولید کننده صندلی اپن ، یک مدل بسیار ساده برای استفاده در مغازه ها و پسشخوان تولید نموده ایم