همانطور که میدانید چهاردانگه نیز یکی از مناطق تولید مبل در تهران میباشد البته این منطقه یعنی تولیدی مبل چهاردانگه واقع در اسلامشهر اطراف شهر تهران میباشد این منطقه بیشتر در زمینه تولید مبل و همچنین تولید انواع سرویس چوب و میز و صندلی اداری فعالیت دارد و جزو مناطقی میباشد که تقریبا درصد بالایی از مبل و صندلی مصرف کشور را تامین مینماید.

در واقع در کنار بازار مبلهایی همانند بازار مبل شهرک ولیعصر و بازار مبل یافت اباد چهاردانگه نیز جایگاه خود را در میان تولیدکنندگان مبل حفظ نموده و مبل بسیاری از نمایشگاهها و مغازه ها را تامین میکند.و افراد بسیاری در این مکان در زمینه تولید مبل و همچنین فروش عمده مبل فعالیت دارند.