مبل تختخواب شو کاپیتال

مبل تختخواب شو دونفره کاپیتال عرض تشک ۱۴۰ سانتیمتر و سه نفر نشیمن ویژگی های منحصر بفردی را در بین مبل تختخوابشو های تولید شده داراست.

حالت قوس دسته و راحتی حالت دست و آرنج روی دسته این مبل تختخوابشو آرامشی خاصی را به این مدل بخشیده است که گذشتن از کنار این مبل را کمی دشوار می کند. این نوع مبل تخت خواب شو دو نفر خواب یکی از راحت ترین مدل های موجود در بازار است.
این مبل تختخواب شو برای خوابیدن دو نفر بسیار راحت می باشد چون طراحی حالت دسته ها به گونه ای ست که موقع دراز کشیدن و استراحت بر روی این مبل تختخوابشو دو نفره مزاحمتی برای خوابیدن شما نخواهد داشت.